4 nøgler til dit sind

nøgle_og_fjerpen

- luk lykken ind

Mini-workshoppen ‘4 nøgler til dit sind – luk lykken ind’ er en blanding af foredrag og små øvelser. I vores mest populære foredrag giver Sune Velysion først deltagerne en kort introduktion til hjernen. Hovedvægten er lagt på den del af din hjerne som har med angst og vaner at gøre da det er to mekanismer som styrer dit liv i meget høj grad.

Efter introduktionen får du indsigt i 4 forskellige nøgler (eller tilgange) til at arbejde med dit sind. Nøglerne gennemgås en for en og for hver nøgle, er en eller flere praktiske øvelser, som lader dig mærke på egen krop, hvordan du med enkle midler kan tilgå din hjernes enorme ressourcer og derigennem komme tættere på et lykkeligt liv. Teknikkerne kan benyttes til at reducerer eller helt slippe af med uønskede følelser (fx. angst), ændre på vaner (fx overspringshandlinger eller uheldige spisevaner) og hvordan man får lettere ved at nå sine mål (fx gennemførsel af en triathlon).

De 4 nøgler spænder fra teknikker til at se på verden og en selv i et andet perspektiv – det som nogen terapeutiske retninger betegner ‘re-framing’, over selvhypnose til visualisering. De fleste mennesker vil kende et eller flere af nøglerne, da der er tale om nøgler vi benytter bevidst eller ubevidst. Alligevel er de tilbagemeldinger vi har fået fra tidligere deltagere, at de har fået en indsigt som de ikke tidligere har haft.

Mini-workshoppen tager 2 x 45 minutter og koster 3499 + transport*

Vel mødt

Sune Velysion

* Transport afregnes efter statens takst.

Image courtesy of Simon Howden at FreeDigitalPhotos.net

Modtag mail med rabatter, nyheder og gaver fra Velysion Coaching

Like på Facebook