Lavt selvværd

Lavt selvværd

Selvværdet er din vurdering af din egen værdi. Selvtillid er din tro på dine egne evner til at gøre forskellige ting. Der er mange der forsøger at løft deres selvværd ved at styrke deres selvtillid, de har den opfattelse at hvis de blot bliver dygtigere til at gøre bestemte ting (eller alting) så vil andre holde mere af dem og vise dem det.
Den strategi virker ikke. For selvværdet er din opfattelse af dig selv og næsten uanset, hvor meget ros din omverden giver dig vil dit selvværd ikke stige. Du vil få de bedre i en kort stund og så vil du opleve at synke ned igen. Som udgangspunkt er det uholdbart at binde sit velbefindende op på andre menneskers ros eller goodwill. Det gør dig simpelt hen for sårbar.

Lavt selvværd er en følelse der begrænser dig i mange sammenhænge. Nogen vil være tilbageholdne mens andre vil være meget udadvendte for at vise at de dur til noget. Du vil ofte blive meget ked af det når andre kritiserer dig. En dårlig oplevelse på arbejde med en utilfreds kunde, en sur chef eller en partner der misforstår dig kan resulterer i hele din aften er ødelagt og måske endda medfører en sygemelding.
Følelsen af at være ked af det, modløs, nedtrykt og måske deprimeret vil du opleve ofte og tit i lange sammenhængende perioder.

Behandling
Formålet med behandlingen er at få dig til at holde af dig selv, tage hensyn til dig selv og hvile i dig selv nøjagtigt som du er. Når du holder af dig selv kan du nyde andres ros når du modtager den (for det er utroligt dejligt at få ros) samtidig med at du stadig har det godt når andre kritiserer dig (selv om det sjældent er behageligt at blive kritiseret).
Du må gerne have ambitioner for dig selv men et forløb omkring lavt selvværd handler ikke om vægttab eller at blive dygtigere til dit arbejde, dit studie eller blive en bedre partner eller forældre.

Dit lave selvværd vil ofte have rod i nogle overbevisninger du har om dig selv som fx ‘Jeg er ikke god nok’, ‘der er noget galt med mig’, ‘mine søskende/medstuderende/venner/kollegaer gør alting bedre end mig’, ‘jeg har ikke fortjent bedre’ og listen kan fortsættes i en lang deprimerende uendelighed.

Behandlingen kan enten være coaching der tager udgangspunkt i de overbevisninger du har om dig selv. Nogen gange er du slet ikke bevidst omkring dine overbevisninger så finder vi dem sammen og fjerner eller ændrer dem.

En anden tilgang er at tage udgangspunkt i den følelse du mærker når dit selvværd er aller lavest og arbejde med den følelse i hypnose.

De personer jeg har arbejdet med som har haft lavt selvværd har typisk haft det siden barnsben. Det kan tit være en stor lettelse at finde frem til årsagen eller årsagerne gennem regressionshypnose, hvor du genoplever en episode fra tidligere i dit liv, men har mulighed for at opleve hændelsen med den viden du har opnået siden hændelsen fandt sted. Nogen gange kan årsagen være så enkel som en mor der i vrede siger ‘du kan da heller ikke finde ud af noget’ til sit lille barn der ødelægger en dyr tallerken fordi hun hjælper med at bære ud fra bordet. Selv om moren i øvrigt er sød og kærlig kan sådanne episoder blive siddende i kroppen og vokse sig større som en kræftsvulst. Når episoden genbesøges og du får lov til at opleve den med dine voksne øjne oplever mange en lettelse allerede her.
Arbejde med tilgivelse af den eller de personer der er relaterede til følelsen af lavt selvværd er også tit en del af behandlingen. Bemærk at tilgivelse i denne sammenhæng ikke betyder at du accepterer, hvad du har været udsat for. Det betyder heller ikke at du skal opsøge personer i den virkelige verden og sige ‘jeg tilgiver dig’. Det betyder derimod at du inden i dig selv tilgiver den eller de personer som er årsag til dit lave selvværd. Når du tilgiver dem tillader du dig selv at tænke på eller møde disse personer, uden at du er nødt til at føle den ubehagelige følelse i kroppen.

Resultat
Alle jeg har arbejdet med indtil nu har oplevet en bedring allerede efter første session. Du vil accepterer dig selv i højere grad og tage større hensyn til dig selv og tillade dig at være den vigtigste person i dit liv.
At have et stærkt selvværd er som at leve et sundt liv. Det kræver at du tænker over, hvad du gør og efter vores forløb sammen vil du vide, hvad du skal have fokus på.

Andre der har læst denne har også læst
Depressionsforløbet
Angstforløbet
Røgfri forløbet

Image courtesy of marin at FreeDigitalPhotos.net

Modtag mail med rabatter, nyheder og gaver fra Velysion Coaching

Like på Facebook